Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

07:58
8523 86b5 500
Reposted fromdatfeel datfeel viablackmoth7 blackmoth7
07:25
3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

07:24
0254 b6e9
Reposted fromirmelin irmelin viadobby dobby
07:23
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo vialaparisienne laparisienne
07:23
7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful vialaparisienne laparisienne
07:22
1773 2349
Reposted fromxawery xawery vialaparisienne laparisienne
07:21
0464 9a29 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viapimpmyheart pimpmyheart
07:20
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
Reposted fromtomowa tomowa viapimpmyheart pimpmyheart
07:19
07:18
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapimpmyheart pimpmyheart
07:17
0887 9583
07:16
6514 537e 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
07:16
07:08
8150 4bde 500
Reposted fromslightlystressed slightlystressed vialexxie lexxie
07:08
6426 dcde 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
07:08
07:08
1767 52a0
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie

April 19 2018

20:14
9082 1973 500
Reposted fromruthieful ruthieful vialaparisienne laparisienne
20:14
3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

18:33
1214 a779

awake-society:

Make your choice

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl