Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

23:23
5032 31db
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaoblivious oblivious
23:21
7946 b6f3 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaorelh orelh
23:20
7665 32f6
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
23:20
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaoversensitive oversensitive
23:19
23:18
Brakuje mi szczerych rozmów z osobami którym ufam.
— Chociaż powinienem napisać, że brakuje mi pierwszych rozmów z tobą.
Reposted fromPoranny Poranny viaalliwantisyou alliwantisyou
23:16
5718 51f2
dobre pytanie..
Reposted frombialetulipany bialetulipany vialexxie lexxie
23:15
0432 dfa0
Reposted fromoiv13 oiv13 vialaparisienne laparisienne
23:15
3287 2d6f
Reposted fromirmelin irmelin vialaparisienne laparisienne
23:14
4789 c7ff
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vialaparisienne laparisienne
23:14
23:12
8466 0495 500
Reposted fromexistential existential vialaparisienne laparisienne
23:12
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
23:11
23:11
23:11
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vialexxie lexxie

July 20 2017

23:09
23:09
22:45
2123 c908
Reposted fromlittlestories littlestories vialexxie lexxie
22:43
3593 a676
Reposted fromoutline outline vianiemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl