Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

19:09
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
19:09
1374 af66 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
19:09
5505 4efe 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
19:08
1637 40c1 500
19:08
19:07
2008 0680 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
19:07
19:05
19:05
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
19:05
6446 308d
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viafelicka felicka
19:05
7155 9e51
Reposted fromfrotka frotka vialexxie lexxie
19:03

January 19 2018

16:05
1367 21e8
Reposted fromSzczurek Szczurek vianoticeme noticeme
16:03
3702 938a 500
15:33
0575 71e7 500
Reposted frommessinhead messinhead vialaparisienne laparisienne
15:32
8395 1e09 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
15:31
Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja. Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaparisienne laparisienne
15:31
8110 fad5
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viapffft pffft

January 18 2018

15:53
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viadobby dobby
15:50
Próżność i duma to rzeczy całkiem różne, choć słowa te często są używane jednoznacznie. Można być dumnym nie będąc przy tym próżnym. Duma związana jest z tym, co sami o sobie myślimy, próżność zaś z tym, co chcielibyśmy, żeby inni o nas myśleli.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl