Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2020

12:34
9083 5c2a 500
Reposted fromowca owca viaikari ikari
12:31
6257 7c9d
Reposted fromniewychowana niewychowana viaeazyi eazyi
Sponsored post
04:52
12:29
4643 fd4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious
12:28
12:25
1566 6069 500
12:25
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viasatyra satyra
12:25
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromlovvie lovvie viasatyra satyra
12:24
4073 6742
Reposted fromtfu tfu viapolitycznazupa politycznazupa
12:22
5504 de09 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa
12:20
4671 8055
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaorelh orelh
12:19
12:18
Reposted fromFlau Flau viaorelh orelh
12:17
8452 c7fd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaorelh orelh

May 31 2020

21:26
5903 6bb7 500
Reposted fromshibouk shibouk vialaparisienne laparisienne
21:26
1901 1d1b 500
Reposted fromyolo28 yolo28 vialaparisienne laparisienne
21:24
2424 62fa
Reposted frombrumous brumous vianoticeable noticeable
21:24
3921 7738
Reposted fromeffic effic vianoticeable noticeable
21:24
5804 671b 500
Reposted fromNeon-Purplelight Neon-Purplelight viasatyra satyra
21:23
8631 770d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaorelh orelh
21:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...