Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

22:46
3334 5f18 500
Reposted fromnutt nutt viaszarakoszula szarakoszula
22:45

September 16 2019

22:04
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
22:03
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaalexandrious alexandrious
22:03
9286 a19c 500
Reposted fromfungi fungi vialexxie lexxie
22:02
22:01
0329 9d97 500
22:01
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain vialaparisienne laparisienne
22:01
9905 8d19 500
Reposted fromcontigo contigo vialaparisienne laparisienne
21:59
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx vialaparisienne laparisienne

August 12 2019

20:23
8428 a6db
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
20:22
0947 3d76
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vialaparisienne laparisienne
20:22
9306 17f5 500
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viapffft pffft
20:21
20:20
4643 5de7 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vialexxie lexxie
20:19
4429 cc11 500
Reposted fromZircon Zircon viasatyra satyra
20:18
9384 ad42 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vialaparisienne laparisienne
20:18
1021 a2f3
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
20:17
4114 ee21 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaszarakoszula szarakoszula
20:16
8299 72b9 500
Reposted fromtichga tichga viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl